Wczytuje...

TO ZALEŻY OD CIEBIE DOKĄD ZAPROWADZI CIĘ DROGA

„ZMIANA NA PLUS” to Twoja nowa droga
zgłoszenie

O projekcie

logotypy UEProjekt „ Zmiana na PLUS 2” realizowany jest przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 8.4.2. Adaptacja do zmian Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu 2 943 061,38zł z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 2 795 861,38złCel Projektu:

- zwiększenie zdolności adaptacyjnych do rynku pracy,
- utrzymanie zatrudnienia,
- zatrudnienie,
- samo zatrudnienie,
- podniesienie kompetencji zawodowych,
- podniesienie kompetencji z zakresu aktywnego poszukiwania pracy.

Projekt adresowany jest dla:

 • osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • osób zwolnionych z pracy z przyczyn dot. Zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
 • osób odchodzących z rolnictwa posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS
 • Wsparciem mogą zostać objęte osoby zamieszkujace woj. małopolskie

  Okres realizacji Projektu: 01.09. 2018 r. – 28.02.2021 r.

  Formy wsparcia:
  Zadania projektu „Zmiana na Plus” realizowane są w ramach dwóch ścieżek

  Ścieżka A

  Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  - kurs przedsiębiorczości
  - doradztwo grupowe i indywidualne w sporządzeniu biznes planów
  - konkurs biznes planów
  - przyznanie dotacji
  - wsparcie pomostowe
  - monitoring przez eksperta zadaniowego pod kątem wykorzystywania dotacji
  -przedsiębiorstwa społeczne

  Ścieżka B

  Wsparcie zawodowe
  - szkolenia, kursy, studia podyplomowe
  - staże, praktyki zawodowe
  - subsydiowane zatrudnienie
  - dodatek relokacyjny
  - miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych

  Doradztwo grupowe i indywidualne
  -warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
  -case management
  -poradnictwo specjalistyczne w tym psychologiczne i zawodowe