"ZMIANA NA PLUS" to Twoja nowa droga

to zależy od ciebie dokąd zaprowadzi cię droga

zgłoszenie

o projekcie

Projekt „ Zmiana na PLUS 2” realizowany jest przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 8.4.2. Adaptacja do zmian Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu 2 943 061,38zł z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 2 795 861,38zł

Projekt adresowany jest dla:

Wsparciem mogą zostać objęte osoby ZAMIESZKUJĄCE woj. małopolskie

Okres realizacji Projektu: 01.09. 2018 r. – 28.02.2021 r.

Formy wsparcia:

Zadania projektu „Zmiana na Plus” realizowane są w ramach dwóch ścieżek

A

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

- kurs przedsiębiorczości
- doradztwo grupowe i indywidualne w sporządzeniu biznes planów
- konkurs biznes planów
- przyznanie dotacji
- wsparcie pomostowe
- monitoring przez eksperta zadaniowego pod kątem wykorzystywania dotacji
-przedsiębiorstwa społeczne

B

Wsparcie zawodowe

- szkolenia, kursy, studia podyplomowe
- staże, praktyki zawodowe
- subsydiowane zatrudnienie
- dodatek relokacyjny
- miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych 


Doradztwo grupowe i indywidualne
-warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
-case management
-poradnictwo specjalistyczne w tym psychologiczne i zawodowe