DODATKOWE WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO

Z uwagi na liczne pytania dotyczące wsparcia pomostowego finansowego wyjaśniamy, że:
1. Uczestnik nie może rozliczyć faktur/rachunków zapłaconych przed dniem złożenia wniosku o wsparcie pomostowe finansowe,
2.Uczestnik możewydać środki w okresie 18 miesięcy prowadzenia działalności (późniejsze wydatki są niekwalifikowalne),
Continue reading...