Pracodawco przyjmij stażystę!

Zapraszamy Pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla uczestników projektu Zmiana na PLUS 2!