Ruszyła rekrutacja do projektu Zmian na PLUS II!

Ruszył nabór do projektu Zmiana na PLUS. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w zakładce REKRUTACJA lub w Biurze Projektu na ul. Szlak 8 a/5 w Krakowie

Na Państwa formularze czekamy w terminie od 10.09.2018 – 17.10.2018

Rekrutacja prowadzona będzie w zamkniętych następujących po sobie naborach. W przypadku nie zebrania odpowiedniej ilości formularzy zgłoszeniowych nabory mogą zostać przedłużone.