Ruszyła rekrutacja do projektu Zmian na PLUS 2!

Ruszył nabór do projektu Zmiana na PLUS. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w zakładce REKRUTACJA lub w Biurze Projektu na ul. Szlak 8 a/5 w Krakowie

Rekrutacja prowadzona będzie w zamkniętych następujących po sobie naborach W przypadku nie zebrania odpowiedniej ilości formularzy zgłoszeniowych nabory mogą zostać przedłużone.