Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy – 29.10.2018 – 31.10.2018

W dniach 29.10.2018 – 31.10.2018 Uczestnicy I edycji projektu pn. „Zmiana na PLUS II” wzięli udział w warsztatach „Aktywnego Poszukiwania Pracy”

Celem trzydniowych warsztatów było nabycie kompetencji w zakresie:

  • Autoprezentacji w tym przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej,

  • Sporządzania dokumentów aplikacyjnych ( CV, list motywacyjny),

  • Sposobów poszukiwania pracy.

Uczestnicy pracowali przy wsparciu psychologa- doradcy zawodowego  przygotowując się do realizacji założonych celów zawodowych.