WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY 29.01.2019 – 31.01.2019

W dniach 29.01.2019 – 31.01.2019 Uczestnicy II edycji projektu pn. „Zmiana na PLUS II” wzięli udział w warsztatach „Aktywnego Poszukiwania Pracy”

Celem trzydniowych warsztatów było nabycie kompetencji w zakresie:

  • Autoprezentacji w tym przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej,

  • Sporządzania dokumentów aplikacyjnych ( CV, list motywacyjny),

  • Sposobów poszukiwania pracy.

Uczestnicy pracowali przy wsparciu psychologa- doradcy zawodowego  przygotowując się do realizacji założonych celów zawodowych.