WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY 23.10.2019 – 25.10.2019

W dniach 23.10.2019 – 25.10.2019 Uczestnicy XI edycji projektu pn. „Zmiana na PLUS II” wzięli udział w warsztatach „Aktywnego Poszukiwania Pracy”

Celem trzydniowych warsztatów było nabycie kompetencji w zakresie:

  • Autoprezentacji w tym przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej,
  • Sporządzania dokumentów aplikacyjnych ( CV, list motywacyjny),
  • Sposobów poszukiwania pracy.

Uczestnicy pracowali przy wsparciu psychologa- doradcy zawodowego  przygotowując się do realizacji założonych celów zawodowych.