ZAINWESTUJ W SIEBIE I ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU!

Trwa nabór projektu, stanowiącego wsparcie dla osób zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia oraz odchodzących z rolnictwa.

W ramach projektu proponujemy wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb m.in.:

·         staże i praktyki zawodowe

·         szkolenia

·         subsydiowane zatrudnienie

·         dodatek relokacyjny

·         miejsca w przedsiębiorstwach społecznych

Zapraszamy!