WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY 10.02.2020 – 12.02.2020

W dniach 10.02.2020 – 12.02.2020  Uczestnicy XI edycji projektu pn. „Zmiana na PLUS II” wzięli udział w warsztatach „Aktywnego Poszukiwania Pracy”

Celem trzydniowych warsztatów było nabycie kompetencji w zakresie:

  • Autoprezentacji w tym przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej,
  • Sporządzania dokumentów aplikacyjnych ( CV, list motywacyjny),
  • Sposobów poszukiwania pracy.

Uczestnicy pracowali przy wsparciu psychologa- doradcy zawodowego  przygotowując się do realizacji założonych celów zawodowych.