NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE COVID -19 DLA FIRM KTÓRE OTRZYMAŁY WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU PN. „ZMIANA NA PLUS II”

Rozpoczynamy nabór wniosków o wsparcie pomostowe dla nowo utworzonych firm w ramach projektu pn. Zmiana na PLUS II

Dokumenty należy składać osobiście w Biurze Projektu przy pl. Gen. Wł. Sikorskiego 2 w Krakowie  w godzinach 9:00- 15:00 nie później niż do dnia 17.09.2020 r.