DODATKOWE WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO

Z uwagi na liczne pytania dotyczące wsparcia pomostowego finansowego wyjaśniamy, że:
1. Uczestnik nie może rozliczyć faktur/rachunków zapłaconych przed dniem złożenia wniosku o wsparcie pomostowe finansowe,
2.Uczestnik możewydać środki w okresie 18 miesięcy prowadzenia działalności (późniejsze wydatki są niekwalifikowalne),
3.. W przypadku kiedy uczestnik dostaje środki na 18-sty miesiąc (albo niecały 18 miesiąc) ma się rozliczyć w terminie wynikającym z Regulaminu.
4.w przypadku kiedy uczestnik wnioskuje w ostatnim 18 miesiącu ma też możliwość zawnioskowania o 1 000 PLN. Kwota jest uzależniona od przedstawionych we wniosku wydatków a nie od czasu jaki ma uczestnik na ich wydatkowanie.