Dokumenty aplikacyjne prosimy składać do:
Biura Projektu InBIT:
Plac Gen. Władysława Sikorskiego 2
31-115 Kraków
   
Dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty kurierskiej.
 
Formularz aplikacyjny (pobierz)
zał. 1 Oświadczenie uczestnika projektu (pobierz)
zał. 2 Oświadczenie pracodawcy o przyczynie rozwiązania umowy o pracę (pobierz)
zał. 3 Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu /nieprzedłużeniu umowy zlecenie (pobierz)
zał. 4 Oświadczenie pracodawcy o zamiarze nieprzedłużenia lub przyczynie wypowiedzenia umowy o pracę /umowy zlecenia (pobierz)
zał. 5 Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy w okresie ostatnich 12 miesięcy z przyczyn niedotyczących pracowników (pobierz)
zał. 6 Oświadczenie rolnika/członka rodziny (pobierz)
zał. 7 Oświadczenie uczestnika projektu o pozostaniu bez zatrudnienia (pobierz)
zał. 8 ”Mój pomysł na firmę” (pobierz PDF) (pobierz DOC)
zał. 9 Oświadczenie Kandydata zainteresowanego założeniem działalności gospodarczej (pobierz)
Regulamin rekrutacji oraz przyznania środków finansowych na rozpoczęcie działalności (pobierz)