Menu Zamknij

O projekcie

Projekt „Zmiana na Plus II” jest realizowany przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. w ramach 8 osi priorytetowej – Rynek Pracy – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 do 30.06.2022

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych do rynku pracy os. zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z pracy oraz os. odchodzących z rolnictwa z terenu województwa Małopolskiego.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt „Zmiana na PLUS II” skierowany jest do os. mieszkających i/lub pracujących na terenie Małopolski:

 • Przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • Zwolnionych z pracy z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 • Odchodzących z rolnictwa

Projekt skierowany jest do 375 osób, z czego min. 60% osób będą stanowić kobiety.

W projekcie mogą uczestnictwa osoby z niepełnosprawnościami. Personel zarządzający i merytoryczny projekty jest przygotowany na udzielenie wsparcia osobom ze wszystkimi niepełnosprawnościami na wszystkich etapach udziału w projekcie.

Na wszystkich etapach realizacji projektu personel projektu stosuje się do zasad:

 1. Użyteczność dla osób o różnej sprawności,
 2. Elastyczność w użytkowaniu,
 3. Proste i intuicyjne użytkowanie,
 4. Czytelna informacja,
 5. Tolerancja na błędy,
 6. Wygodne użytkowanie bez wysiłku,
 7. Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania,
 8. Percepcja równości.

Co oferujemy?

 1. Bezpłatne szkolenia zakupione na rynku komercyjnym dobierane indywidualnie do potrzeb Uczestników
 2. Staż z możliwością zatrudnienia
 3. Opiekę osobistego doradcy i Specjalisty ds. zatrudnienia
 4. Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy
 5. Indywidualne doradztwo w tym zawodowe, psychologiczne, a także coaching oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym
 6. Subsydiowane zatrudnienie
 7. Dodatek relokacyjny
 8. Dotacje – rekrutacja zakończona

Co możesz zyskać?

Poszukiwanie przez pracodawców kwalifikacje i praktyczne doświadczenie zawodowe

 1. Atrakcyjne szkolenia odpowiadające zapotrzebowaniu na rynku,
 2. Płatne staże u znanych pracodawców dostosowane do Twoich kwalifikacji i potrzeb,
 3. Wsparcie profesjonalistów (case managera, doradcy zawodowego, psychologa, stylisty) którzy ułatwią zdobycie wymarzonej pracy, coaching,
 4. Zwrot kosztów dojazdu na Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy,
 5. Poczęstunek podczas zajęć.

Główne rezultaty projektu to:

 • Zwiększenie zdolności adaptacyjnych osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy

Koszty uczestnictwa:

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY