Menu Zamknij

Jeżeli szukasz do swojej firmy zmotywowanej i otwartej na nowe wyzwania osoby – zgłoś się do naszego projektu.

Sfinansujemy staż w Twojej firmie dla uczestników naszego projektu!

Jakie korzyści niesie ze sobą zorganizowanie stażu?

  • we współpracy z nami zdecydujesz o wyborze odpowiedniego dla Twojej firmy lub organizacji pracownika
  • możesz określić wymagany poziom wykształcenia, albo sam wskazać jednego lub więcej kandydatów, których chcesz przyjąć na staż
  • otrzymasz wsparcie naszych specjalistów podczas organizacji stażu
  • nie nawiązujesz umowy ze stażystą, a w związku z tym nie ponosisz żadnych kosztów związanych z organizacją stażu
  • zyskasz wizerunek firmy/organizacji zaangażowanej społecznie
  • wszystkie staże oraz koszty z nimi związane w całości finansowane są ze środków projektu
  • po upływie okresu stażu zyskujesz możliwość zatrudnienia wykwalifikowanego i kompetentnego pracownika

Kto może przyjąć stażystę?

Firmy, instytucje i organizacje z Małopolski, które są zainteresowane przyjęciem do pracy nowego pracownika.

Jak wygląda staż?

  • trwa średnio 3 miesiące i odbywa się na podstawie umowy pomiędzy stażystą, pracodawcą i organizatorem projektu
  • stażysta otrzymuje stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu   − koszty te pokrywa organizator projektu
  • do obowiązków pracodawcy należy jedynie zorganizowanie stanowiska do obycia stażu, określenie zakresu obowiązków stażysty oraz przygotowanie oceny lub opinii po zakończeniu stażu